Loading...

Primair is toegangscontrole feitelijk niets anders dan “Wie, waar en wanneer naar binnen mag”. Met andere woorden een toegangscontrolesysteem herkent een persoon die in het bezit is van een geldige informatiedrager en/of een biometrisch kenmerk, bepaalt vervolgens of deze is geautoriseerd voor de betreffende locatie op het juiste tijdstip en verleent al dan niet toegang.

Een geldige en beveiligde informatiedrager is veelal een kaart of sleutel maar kan ook een hand, vinger, of iris zijn. Combinaties met kaart en een biometrisch kenmerk, verhogen het beveiligingsniveau.

Toegangscontrole

Daar waar elektronische signaleringsinstallaties alleen bij afwezigheid dienst doen, betekent toegangscontrole continue beveiliging en vormt daarom een belangrijke schakel in vrijwel elk beveiligingsplan. Nog maar al te vaak worden de risico’s van een onderneming tijdens “openingstijden” onderschat. In veel gevallen is een bedrijf of instelling juist gedurende een volledige bezetting het meest kwetsbaar.

Met het verlenen van toegang aan geautoriseerde personen zijn we nog niet klaar. Het is altijd mogelijk dat een deur niet goed sluit of zelfs moedwillig open wordt gehouden. Dit is een onveilige situatie en dient evenals bij een geforceerde opening, te resulteren in een alarm. Met het toenemende gevoel van onveiligheid en de groter geworden terroristische dreiging, willen veel instanties steeds zekerder weten dat uitsluitend bevoegden zich de toegang kunnen verschaffen tot bepaalde ruimten. Moderne toegangscontrolesystemen bieden de mogelijkheid de toegang tot bepaalde ruimten te reguleren. Naast veiligheid voor uw medewerkers een extra waarborg voor kritische bedrijfsprocessen en vertrouwelijke informatie.