Loading...

Vroegtijdige detectie van brand is essentieel om mensenlevens te redden en om schade te beperken. De gevolgen van een brand zijn vaak niet te overzien. Helaas is het niet mogelijk de kans op brand geheel uit te sluiten. Vroegtijdige detectie van een brand is daarbij essentieel. Dit om de schade te beperken en mensenlevens te redden. Een brandmeldinstallatie kan een beginnende brand in een vroegtijdig stadium ontdekken, lokaliseren en alarmeren, waardoor het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen getroffen kunnen worden om schade voor de mens en uw pand te beperken.

Alarmcentrale

Bij een brandmelding schakelt de alarmcentrale volgens een van tevoren vastgesteld actiepatroon de aangewezen hulpdiensten in. Dit kan eventueel via een directe aansluiting bij de brandweer. Uiteraard kan het brandmeldsysteem ook doormelden via uw inbraakdetectiesysteem naar de particuliere alarmcentrale.

Ontruimingsinstallatie

Een brandmeldinstallatie wordt vaak gecombineerd met een ontruimingsinstallatie. Met een ontruimingsinstallatie kunnen personen bij brand, ontploffingsgevaar of andere calamiteiten een handmelder indrukken waardoor de signaalgevers in werking worden gesteld. Hierdoor kan snel tot ontruiming en/of actie worden overgegaan. Letsel aan personen kan hierdoor worden voorkomen of beperkt.

Alarmprevent:

Wij leveren betrouwbare branddetectiesystemen en bieden een compleet portfolio voor alle toepassingen in ieder segment. Een zeer compleet pakket aan randapparatuur met o.a. automatische melders, handbrandmelders, signaalgevers zoals sirenes en flitslichten, interfacemodules en andere elementen maken de oplossing volledig.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

• Opstellen Programma van Eisen (In overleg met de eisende partij)
• Projecteren van de brandmeld- en ontruiminginstallatie op basis van het Programma van Eisen
• Aanleg van de brandmeld en/of ontruimingsinstallatie
• Verstrekken van een installatie attest en Rapport van Oplevering
• Certificeren van de brandmeldinstallatie
• Onderhouden van de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie
• Beheren van de brandmeldinstallatie